HOMEへ戻る講師高田 朝子

高田 朝子(たかだ・あさこ)

  • 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授

モルガン・スタンレー証券会社勤務をへて、サンダーバード国際経営大学院国際経営学修士(MIM)、慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営学修士(MBA)、同博士課程修了。経営学博士。専門は危機管理、組織行動。

主な著書
担当プログラム

高田 朝子